Chất Lượng Bệnh Viện năm 2023

Thứ ba - 09/01/2024 10:37
Chất Lượng Bệnh Viện năm 2023
Chất Lượng Bệnh Viện năm 2023
 
1. Đánh giá thực hiện 5S:
  - Báo cáo đánh giá thực hiện 5S 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá thực hiện 5S năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Kế hoạch triển khai 5S năm 2023: Tải xuống tại đây

2. An Toàn Người Bệnh:
  - Danh sách các vị trí có nguy cơ té ngã 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Danh sách các vị trí có nguy cơ té ngã năm 2023: Tải xuống tại đây

3. An toàn phẫu thuật:
  - Báo cáo đánh giá tuân thủ bảng kiểm An toàn phẫu thuật 6 tháng 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá việc tuân thủ bảng kiểm An toàn phẫu thuật năm 2023: Tải xuống tại đây

4. Bảng Giá:
  - Quyết định danh mục giá TTYT Di Linh năm 2023: Tải xuống tại đây
  - QĐ Về việc ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư số 22: Tải xuống tại đây

5. Báo cáo chất lượng:
  - Biên bản kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Biên bản kiểm tra năm 2023: Tải xuống tại đây

6. Báo Cáo thời gian chờ:
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 1.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 2.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 3.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 4.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 5.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 6.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát thời gian quy trình khám bệnh 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 7.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 8.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 9.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo Cáo thời gian chờ tháng 11.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát thời gian quy trình khám bệnh năm 2023: Tải xuống tại đây

7. Báo cáo tuân thủ điều trị:
  - Báo cáo kết quả triển khai và giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật, phác đồ chẩn đoán - điều trị 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo kết quả triển khai và giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật, phác đồ chẩn đoán, điều trị năm 2023: Tải xuống tại đây
  
8. Báo cáo sự cố:
  - Báo cáo tổng hợp sự cố 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây

9. Đường dây nóng:
  - Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của người bệnh 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của người bệnh năm 2023: Tải xuống tại đây

10. Hội đồng khoa học:
  - Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật 2021: Tải xuống tại đây
  - Quy chế hoạt động Hội đồng khoa học kỹ thuật: Tải xuống tại đây

11. Phương án tăng cường nhân lực:
  - Kế hoạch tăng cường nhân lực giờ cao điểm cho khoa khám bệnh năm 2023: Tải xuống tại đây

12. Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  - Kế hoạch tập huấn CSSKSS năm 2023 Tải xuống tại đây

13. Khám Chữa Bệnh từ xa:
  - Kế hoạch KCB từ xa: Tải xuống tại đây

14. Nhận diện thương hiệu:
  - Nhận diện thương hiệu: Tải xuống tại đây

15. Sinh hoạt chuyên môn:
  - Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn 2023: Tải xuống tại đây

16. Khảo sát ghế chờ:
  - Báo cáo khảo sát ghế chờ 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát ghế chờ cuối năm 2023: Tải xuống tại đây

17. Hội thi:
  - Kế hoạch Hội thi Nhân viên y tế ứng xử hay, tay nghề giỏi tuyến y tế cơ sở năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Hội thi tay nghề tuyến Y tế cơ sở: Tải xuống tại đây

18. Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện:
  - Chất lượng bệnh viện năm 2023: Tải xuống tại đây

19. Kiểm tra hồ sơ bệnh án:
  - Báo cáo kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ bệnh án 6 tháng năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo kiểm tra ngẫu nhiên HSBA năm 2023: Tải xuống tại đây

20. Phiếu tóm tắt thông tin điều trị:
  - Quyết định ban hành phiếu tóm tắt thông tin điều trị năm 2023: Tải xuống tại đây

21. Hướng dẫn viết đề án:
  - Hướng dẫn xây dựng đề án cải tiến chất lượng năm 2023: Tải xuống tại đây

22. Chỉ số chất lượng bệnh viện:
  - Báo cáo chỉ số CLBV tháng 1.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số CLBV 2.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số CLBV tháng 3 năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số CLBV tháng 4.2023: Tải xuống tại đây
  - Kết quả thực hiện Bộ chỉ số chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Kết quả các chỉ số chất lượng bệnh viện tháng 6 năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số chất lượng bệnh viện tháng 5 năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số chất lượng bệnh viện tháng 7.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số chất lượng bệnh viện tháng 8.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số chất lượng bệnh viện tháng 9.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số chất lượng bệnh viện tháng 10 năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số chất lượng bệnh viện tháng 11.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo chỉ số Chất lượng bệnh viện năm 2023: Tải xuống tại đây

23. Khảo sát hài lòng người bệnh:
  - Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh Quý I 2023: Tải xuống tại đây
  - Kế hoạch khảo sát hài lòng năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Kế hoạch cải tiến sau khảo sát hài lòng người bệnh quý 1-2023: Tải xuống tại đây
  - Kế hoạch khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Quyết định kiện toàn tổ khảo sát hài lòng 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh Quý II.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh quý III năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Kế hoạch cải tiến sau khảo sát hài lòng quý 4-2023: Tải xuống tại đây
  - QĐ kiện toàn Tổ Khảo sát sự hài lòng người bệnh: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh quý IV năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế 6 tháng cuối năm 2023: Tải xuống tại đây

24. Hoạt động cấp cứu:
  - Báo cáo hoạt động cấp cứu tháng 1.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu tháng 2.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo hoạt động cấp cứu tháng 3.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo hoạt động cấp cứu tháng 4.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu tháng 5: Tải xuống tại đây
  - Đánh giá, theo dõi kết quả cấp cứu 6 tháng đầu năm 2023: Tải xuống tại đây
  - Đánh giá, theo dõi kết quả cấp cứu tháng 6.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu tháng 8.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu tháng 9.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu tháng 10.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu t11.2023: Tải xuống tại đây
  - Báo cáo hoạt động cấp cứu năm 2023: Tải xuống tại đây

25. ICD10:
  - Danh sách ICD thường gặp theo khoa: Tải xuống tại đây
  - Quyết định ban hành danh mục ICD thường gặp: Tải xuống tại đây
  - Áp dụng Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10: Tải xuống tại đây

26. Hội đồng quản lý chất lượng:
  - QĐ Mạng lưới quản lý chất lượng: Tải xuống tại đây
  - Hội đồng quản lý chất lượng: Tải xuống tại đây

27. Danh mục kỹ thuật:
  - Triển khai DMKT mới tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh: Tải xuống tại đây
  - Triển khai DMKT mới tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh - Lần 7: Tải xuống tại đây
  - Quyết định về việc ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư số 22: Tải xuống tại đây
  - Giá dịch vụ khám bệnh có bảo hiểm y tế: Tải xuống tại đây

28. Quy định:
  - Ban hành các quy định, quy trình trong khám bệnh, chữa bệnh: Tải xuống tại đây
  - Quy định An toàn người bệnh: Tải xuống tại đây
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới
 • Văn bản:Quyết địn V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn

  view : 2 | down : 1
 • Văn bản:328 /TB-TTYT

  view : 7 | down : 3
 • Văn bản:424/TB-SYT

  view : 8 | down : 3
 • Văn bản:227/QĐ-TTYT

  view : 9 | down : 3
 • Văn bản:176/TTYT-KHNV&DS

  view : 20 | down : 7
 • Văn bản:117/TB-TTYT

  view : 20 | down : 11
 • Văn bản:96/TB-TTYT

  view : 22 | down : 12
 • Văn bản:87/TB-TTYT

  view : 23 | down : 12
 • Văn bản:56/TB-TTYT

  view : 24 | down : 13
 • Văn bản:57/TB-TTYT

  view : 23 | down : 13
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay1,846
 • Tháng hiện tại38,018
 • Tổng lượt truy cập403,653
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây